O tetřívkovi

Tetřívek obecný Tetrao tetrix

Tetřívek obecný byl donedávna symbolem našich hor, který však na mnoha místech, bez větší pozornosti vymizel. Tento výrazný pták, který býval nazýván černým rytířem, zcela vyklidil své pozice.

Ačkoliv je poměrně velký, asi jako kur domácí, žije velmi nenápadně a po většinu roku se nerad ukazuje. Výjimku tvoří mýty opředené období toku, kdy naopak předvádí své typické, různými zvuky doprovázené tance, aby upoutal pozornost samic a zastrašil své soky. V tomto období mají lidé jednu z mála příležitostí se s ním potkat. Jak ale zmizel z naší krajiny, vytratil se i z myslí lidí, kteří v horách žijí nebo se zde pohybují. Málokomu se poštěstilo poslouchat tajemné bublání, které jako by vycházelo odněkud z hloubi lesního rašeliniště než z hrdla ptáka.