O projektu

Souhrn toho, co jsme podnikly za celý projekt, najdete zde.

Souhrn toho, co jsme v projektu podnikli v roce 2019, najdete zde.

Souhrn toho, co jsme v projektu podnikli v roce 2018, najdete zde.

Dlouhý a složitý název projektu vypovídá o jeho hlavních cílech a zaměření. V projektu se chceme zaměřit na biotop jednoho z nejohroženějších druhů ptáků u nás, tetřívka obecného, chceme ho zkoumat, popsat a navrhnout opatření na jeho zlepšení. Protože se z velké části jedná hlavně o rašeliniště, chceme přispět k zastavení jejich nepříznivého vývoje a k jejich obnově. I když Krušné hory hostí nejpočetnější populaci tetřívka u nás, ani zde není situace růžová. Tetřívků dlouhodobě ubývá. Máme za to, že změny prostředí, kde žije, jsou hlavní příčinou tohoto neradostného vývoje. Pomocí ochrany tetřívka budeme pomáhat také ohrožený rašeliništím a všem organismům, která je potřebují ke svému životu.

Rašeliniště Georgenfelder Hochmoor

V projektu se pokusíme určit hlavní parametry biotopu tetřívka. V projektovém území tyto charakteristiky zmapujeme. Budeme to dělat souběžně dvěma způsoby – průzkumem v terénu a zároveň gisovou anlýzou ze všech možných mapových podkladů leteckých snímků, satelitních snímků, lesnických map… Bude vytvořen model, podle kterého budeme moci říct, kolik vhodného prostředí tetřívek má nebo bude mít v celém pohoří, případně i jinde. Model nám napoví, může-li tetřívek u nás přežít nebo kolik času tomuto druhu zbývá…

Tetřívek obecný v toku (foto: U. Mueller)

Ukázkově bude v průběhu projektu revitalizována hraniční část rašeliniště Georgenfelder Hochmoor / Cínovecké rašeliniště, bude pro připraven podrobný plán péče o navazující plochy. Součástí projektu budou exkurze a workshopy, chystáme se vydat letáky a publikace.
Aby byl takový projekt úspěšný, je nezbytné aby se na něm podíleli nejen ochránci přírody, ale i státní orgány a hlavně lidé, kteří v lese hospodaří – saské a české státní lesy.

Spolupráce na česko-saské hranici