Monitoring tetřívka obecného Tetrao tetrix – Krušné hory 2022

V roce 2022 se Spolek Ametyst opět účastnil monitoringu tetřívka obecného v Krušných horách. Přečtěte si souhrnou zprávu ať víte, jak to s tetřívky vypadá. Již podruhé se monitoringu zúčastnili i nejmladší „členové“ Ametystu. Vůbec jim nevadí vstávat ve 4 hodiny ráno, nadšení z možnosti slyšet a spatřit tetřívka je veliké. Na rašeliništích lze spatřit … Continue Reading

Projekt TetraoVit skončil

Na konci února 2021 se nám i našim partnerům podařilo dokončit všechny plánované milníky projektu TetraoVit a projekt v mírně prodlouženém termínu skončil.

Hlavně jsme ale naplnili opravdový cíl projektu – připravit podrobný plán opatření v modelovém území v okolí Cínovce, která by měla vést k zachování a zlepšení stavu biotopu tetřívka obecného na české i saské straně Krušných hor. Zmapovali jsme modelové území, zjistili jsme, jaké jeho části jsou pro tetřívka důležité a navrhli jsme zásahy, které je třeba udělat. Všechno jsme probrali s lesními hospodáři, hledali společná řešení a ta poté sepsali do projektů a studií. Je připravena rozsáhlá revitalizace odvodněných rašelinišť. V lesních porostech by měla zůstat zachována mozaika otevřených ploch a různorodých porostů, která tetřívkovi vyhovuje. Měly by být upraveny turistické a lyžařské stezky tak, aby se vyhnuly těm nejcennějším lokalitám.

Přejme ohroženým druhům i nám lidem, ať se vše co nejdříve začne realizovat.

Propagace projektu a navrhovaných opatření

Projektu TetraoVit se dostalo pozornosti – v regionálním vydání deníku IDNES vyšel článek o aktivitách projektu TetraoVit. Zástupci partnera projektu – podnik Lesy ČR – v něm potvrdili připravenost realizovat opatření na zlepšení biotopu tetřívka obecného, na kterých se podílel Spolek Ametyst. Zástupce Ametystu O. Volf v článku popsal současnou situaci populace tetřívka obecného v Krušných horách i upozornil na zvýšené ohrožení tohoto citlivého druhu v souvislosti s velkým počtem návštěvníků hor v posledních týdnech.

Komiks o tetřívkovi v české i německé verzi

Součástí našeho projektu je také zvyšování povědomí o nutnosti ochrany tetřívka obecného. Aby to bylo co nejsrozumitelnější, vytvořili jsme komiksový příběh, kde se lze ty nejdůležitější věci dočíst a hlavně si je prohlédnout na povedených ilustracích. Česká verze se natolik líbila, že jsme zařídili také její německou mutaci.

Pracovní setkání v Drážďanech

V projektu TetraoVit se účastní více partnerů ze dvou zemí, takže je pro nás důležité se občas sejít a informovat se o svých aktivitách. Tomu bohužel doba nepřeje. Přesto se nám to podařilo – v září jsme se potkali na Technické univerzitě v Drážďanech. Dodrželi jsme všechna opatření a nyní víme, jak se se projekt posunul do své závěreční fáze. Naším hlavním úkolem je předložit teď v definitivní podobě návrh opatření ke zlepšení stavu biotopu tetřívka.

Mají to tetřívci spočítané i v Krušných horách?

Duben a květen jsou obdobím, kdy se probíhající jarní tok využívá k monitoringu tetřívků. Také v našem projektovém území jsme za ranního rozbřesku počítali hlasitě se projevující kohoutky i jejich tiché společnice. A jak to s nimi letos vypadá? Dobrou zprávou je, že oproti loňskému roku se jejich počet nijak výrazně nezměnil. Vypadá to, že na české straně je asi 12 samců. Horší je fakt, že toto číslo je velmi nízké a potvrdil se tak velký pokles ve srovnání s rokem 2018 a dřívějšími lety.

Co dělají tetřívci v zimě?

Zdálo by se, že zimní období bude pro tetřívky spíše časem klidu a snížené aktivity. V ideálním případě by to tak opravdu mělo být. Bohužel podmínky v našich horách mají k tetřívčímu ideálu daleko. Pro tyto ptáky je důležitá přítomnost sněhové přikrývky, v níž přečkávají mrazy a studené vichry. Sněhu je ale v posledních letech opravdu málo. Tetřívci jsou tak mnohem zranitelnější a jejich tepelné ztráty větší. Každé vyplašení ubírá jejich energii, snižuje jim kondici, a tím i pravděpodobnost přežití.

Jedním z pozitivních důsledků slabých zim je na druhou stranu výrazně menší rušení ze strany člověka. Vždy, když nasněží, stávají se totiž hory jedním velkým sportovištěm a ptáci nemají, kam utéct. Hory beze sněhu lidi tolik nelákají a alespoň chvíli je zde klid. Jak vypadá projektové území při pěkném zimním počasí ukazuje fotografie ze začátku letošního února.

Naše práce na projektu TetraoVit v roce 2019

Od začátku celého projektu jsou v modelovém území mezi Pramenáčem a Kahlebergem v Krušných horách zkoumány biotopové preference tetřívka obecného (Milník č. 2 – obr. 1). Potřebovali jsme zjistit, kde se tetřívci zdržují v průběhu celého roku. Kde zimují, hnízdí, odchovávají mláďata a sbírají potravu. Vyhledávali jsme jejich stopy, trus i peří tak, abychom je co nejméně rušili. Jako každý rok jsme provedli monitoring kohoutků při jarním toku. Ten bohužel potvrdil trend projevující se již delší dobu – tetřívci v území dosud žijí, ale jejich počet se dramaticky zmenšuje. Zatímco v roce 2018 jsme v české části území zaznamenali 24 kohoutků, v roce 2019 jich bylo jenom 13 (obr. 2). V přilehlém saském území je to dalších 5 až 7 samců. I přes značný úbytek se pořád jedná o jednu z nejdůležitějších lokalit výskytu tetřívka v Krušných horách.