Monitoring tetřívka obecného Tetrao tetrix – Krušné hory 2022

V roce 2022 se Spolek Ametyst opět účastnil monitoringu tetřívka obecného v Krušných horách. Přečtěte si souhrnou zprávu ať víte, jak to s tetřívky vypadá. Již podruhé se monitoringu zúčastnili i nejmladší „členové“ Ametystu. Vůbec jim nevadí vstávat ve 4 hodiny ráno, nadšení z možnosti slyšet a spatřit tetřívka je veliké. Na rašeliništích lze spatřit i jiné vzácné druhy ptáků, například čejku chocholatou.