Komiks o tetřívkovi v české i německé verzi

Součástí našeho projektu je také zvyšování povědomí o nutnosti ochrany tetřívka obecného. Aby to bylo co nejsrozumitelnější, vytvořili jsme komiksový příběh, kde se lze ty nejdůležitější věci dočíst a hlavně si je prohlédnout na povedených ilustracích. Česká verze se natolik líbila, že jsme zařídili také její německou mutaci.