Vyrážíme do terénu za tetřívkem

Dne 30. 4. 2018 jsme nedaleko hraničního přechodu Cínovec zahájili mapování vybraných parametrů biotopu tetřívka. Cílem je zjistit, kde jsou pro tento druh vhodné podmínky a kde mu něco chybí, což je první krok k jeho ochraně. Začínáme ve vybraném modelovém území na české straně (černě ohraničeno). Území je součástí Ptačí oblasti Východní Krušné hory, jejímž jediným předmětem ochrany je právě tetřívek obecný. V modelovém území se nachází přírodní rezervace Rašeliniště u jezera – Cínovecké rašeliniště.